RAULI ha(ll)ussa– ammattilaisille

RAULI ha(ll)ussa -toiminta tukee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä, sillä se lisää mielenterveyskuntotumista edistävää palveluvalikoimaa Päijät-Hämeessä. Matalan kynnyksen toiminta voi hyvinkin olla sopivin ratkaisu asiakkaittesi kuntoutumisen, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Turvallista ja tavoitteellista arjen aktiivisuutta Lahdessa

Rauli-hankkeessa vahvistetaan osallistujien valmiuksia kohti osallisuuden kokemuksia ja aktiivisempaa kansalaisuutta. Kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat TAI mielenterveyden häiriön uhan alla olevat päijäthämäläiset 18– 64 -vuotiaat henkilöt. Osallistuja voi olla esimerkiksi työtön työnhakija, kuntoutustuella tai sairaslomalla. Toimintamme ei edellytä asiakkuuksia, lausuntoja tai lähetteitä.

Ideana on mahdollistaa vapaaehtoinen, helppo ja maksuton toiminta kaikille sitä tarvitseville.  

Toimintamme perustuu suljetusta ryhmästä saatavaan vertaistukeen, tavoitteelliseen yksilötyöhön sekä osallistujan omiin ajatuksiin ja tavoitteisiin. Keskitymme ravinnon, unen ja liikunnan osa-alueisiin tavoitteenamme parempi elämänhallinta ja hyvinvointi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä hankekumppanien ja ohjausryhmän kanssa. Haluamme yhdessä vahvistaa osallistujien valmiuksia kohti osallisuuden kokemuksia ja aktiivisempaa kansalaisuutta.

Hanke pähkinänkuoressa

 • STEA-rahoitteinen kolmevuotinen kehittämishanke.
 • Tavoitteena on luoda ravinnon, unen ja liikunnan osa-alueet käsittävä elämäntapaohjausmalli mielenterveyskuntoutujille tai mielenterveyden häiriön uhan alla oleville ihmisille.
 • Hanke toteutetaan yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, kuntien hyvinvointipalvelujen sekä järjestöjen ja liikunta-alan toimijoiden kanssa.
 • Kehittämishankkeen arvioitu päättymisaika on toukokuu 2024.

Toiminnan periaatteet

 • Vertaistuellinen konkreettinen tekeminen.
 • Saan olla sellainen kuin olen.
 • Yhdessä oppiminen ja asioiden selvittely tekemisen kautta. Ei luentoja.
 • Luonnollinen kohtaaminen. Dialogisuus ja kiireettömyys.
 • Ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmät. Ohjaaja ei anna valmiita vastauksia vaan tukee asiakasta löytämään itse ratkaisun.
 • Myönteinen ajattelu ja realismi. Ohjaaja antaa positiivista palautetta ja tuo esille myös omia näkemyksiään.
 • Päihteettömyys. Toimintaan ei voi osallistua päihteiden vaikutuksen alaisena, esim. humalassa tai krapulassa.

Hankkeen ohjausryhmä

 • Lahden kaupunki, Osallisuus ja hyvinvointipalvelut
 • Hollolan kunta, Hyvinvoinnin palvelualue
 • Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu
 • Valmennus- ja liikuntakeskus Oy Pajulahti
 • Alueelliset Mielenterveys- ja päihdepalvelut / Harjun Terveys
 • Avosairaanhoidon elämäntapaohjaus / PHHYKY
 • Sote-keskus valmistelun asiantuntijaedustajat

Toiminnan hyödyt

 • Asiakas. Itseluottamus kasvaa, tietoisuus erilaisista toiminnan mahdollisuuksista lisääntyy. Toiminnan aikana rauhaa miettiä omaa elämää ja tavoitteita yhdessä asiaan vihkiytyneen ohjaajan kanssa. Lupa miettiä asioita omista lähtökohdista, ohjaajan tehtävänä on kertoa vaihtoehtoja ja tukea asiakasta tekemään itse valinta. Terveys ja hyvinvointi lisääntyvät. Neljän kuukauden määräaika mahdollistaa huomaamaan muutoksien tuomat vaikutukset omaan elämään. Suljetussa ryhmässä on mahdollista saavuttaa merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita.
 • Lähettävän tahon työntekijä. Lisää tietoa asiakkaan toimintakyvystä, jaksamisesta, ajatuksista ja toiveista. Hankkeen työntekijän näkemys auttaa lähettävää tahoa tukemaan asiakasta myös jatkossa. Asiakkaan oma näkemys tulevaisuudesta tai tilanteesta voi kirkastua ja työskentely helpottua sitä kautta. Tiedot siirretään keskustellen asiakkaan ja verkoston kanssa.

Toiminnan esittely

Ryhmätoiminta:

 • Hankkeessa pääsee mukaan suljettuun eli kiinteään 8-12 hengen ryhmään, jonka kesto on neljä kuukautta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa viikossa.
 • Ryhmätoiminnot keskittyvät ravinnon, unen ja liikunnan osa-alueisiin.
 • Kaikki tekeminen on käytännönläheistä, konkreettista tekemistä. Luentoja Raulin toiminnassa ei pääse kuulemaan.
 • Ryhmätoiminnan lisäksi jokainen osallistuja käy 3-4 kahdenkeskistä keskustelua ohjaajan kanssa Rauli-hankkeen teemoista ja omista tavoitteista.
 • Kaikki tekeminen on osallistujalle maksutonta.

Ryhmätoiminnan teemat:

Ravinto

Käymme teemaa läpi keskustellen ja välillä myös ruokaa yhdessä tehden. Puhumme mm. ateriarytmityksestä ja siihen liittyvistä haasteista. Ravitsemukseen liittyviä luentoja ei ole luvassa vaan keskitymme vertaistuen kautta ravintoon liittyviin haasteisiin ja kokonaisuuksien hallintaan.

Uni

Tätä teemaa käsitellään käytännönläheisten harjoitteiden kautta uneen ja vuorokausirytmiin liittyen. Tarkoitus ei ole käskyttää nukkumaan enemmän vaan herättää ajatuksia, tutkia omia toimintatapoja sekä löytää itselleen sopivia keinoja vahvistaa vuorokausirytmin säännöllisyyttä.

Liikunta

Käymme tutustumassa monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin lajikokeilujen kautta. Harmillisen usein olemme kuulleet, että liikuntaharrastuksen (esim. kuntosali) aloittaminen kiinnostaisi, mutta syystä tai toisesta kynnys aloittamiseen on liian korkea ja aloittaminen jää haaveeksi. Tarkoituksena on näyttää yhteiskunnan mahdollisuuksia liikuntaan ja madaltaa osallistujien kynnystä käyttää näitä palveluita.

Yksilötyöskentely ohjaajan kanssa

Tämä työskentely on tavoitteellista. Tavoite voi liittyä esimerkiksi ravintoon, vuorokausirytmiin tai arjen aktiivisuuden lisäämiseen. Ohjaajan kanssa käydään läpi millaisia asioita osallistujat ovat itse valmiita kokeilemaan ja lisäämään viikko-ohjelmaansa. Harjoiteltavat asiat muokkautuvat kokemuksien karttuessa. Hankkeen aikana yhdessä osallistujan kanssa havaittuja asioita siirretään matalalla kynnyksellä osallistujan verkostolle. Tällä varmistetaan hyvien asioiden jatkumo osallistujan arjessa hankkeen jälkeen. Toisaalta toiminnan aikana voi herätä ajatus uuden palvelun tarpeesta. Tällöin ohjaaja auttaa verkostotyön keinoin uuden palvelun käynnistämisessä.

Avoin toiminta

Avoimeen toiminnassa asiakkaasi voi tutustua mm. hankkeen henkilökuntaan, ilmapiiriin ja toimintatapoihin, tai vaikka valmistautumaan myöhemmin alkavaan suljettuun ryhmään.

Avoimeen toimintaan asiakkaasi voi tulla yksin tai lähettävän tahon kanssa.

Lue lisää avoimesta toiminnasta

Toimintaan ohjaaminen

Toimintaan ohjaudutaan ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin soittamalla, viestillä tai sähköpostilla. Yhteyttä voi ottaa asiakas itse, lähettävän tahon työntekijä tai omainen. Toimintaan pääsee mukaan matalalla kynnyksellä ilman lähetteitä tai lausuntoja.

Sovitaan tutustumiskäynti, jossa hankkeen toiminnasta kerrotaan tarkemmin ja keskustellaan, sopisiko toiminta asiakkaan omiin tavoitteisiin. Toivoisimme, että verkostosta olisi joku tapaamisella mukana. Näin voimme yhdessä varmistua toiminnan tavoitteista.

Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin